Gmina SkórzecMEDYK całym sercem z Ukrainą.

Egzamin zawodowy OKE jest obowiązkowy  tzn. aby ukończyć szkołę należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może  ukończyć szkoły). 

aktualności überspringen

Aktualności

Nutzerbild Jolanta Jankowska-Iwasiewicz
Frekwencja
von Jolanta Jankowska-Iwasiewicz - Freitag, 11. Mai 2018, 12:46
 

Uwaga słuchacze przypominamy, że obecność na zajęciach na platformie rozpatrywana jest w systemie tygodniowym. Zajęcia w danym tygodniu rozpoczynają się o godzinie określonej w planie lekcji i są aktywne dla słuchacza przez 7 dni (do rozpoczęcia kolejnych zajęć). Nauczyciel ma obowiązek udostępnić lekcję na dany tydzień najpóźniej do godziny określonej w planie a słuchacz ma obowiązek logowania się na platformie przynajmniej raz w tygodniu w okresie aktywności zajęć.

 

kursbereiche überspringen

Kursbereiche